Tanya Jawab

Jawaban Perhatikan kutipan novel berikut! Hari hujan juga. Mula-mula mereka sangka akan lekas redanya, rupan…

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan: Perhatikan kutipan novel berikut! Hari hujan juga. Mula-mula mereka sangka akan lekas redanya, rupan…, maka kamu berada di tempat yang tepat.
Disini ada beberapa jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Silakan baca lebih lanjut.

Pertanyaan

Perhatikan kutipan novel berikut!

Hari hujan juga. Mula-mula mereka sangka akan lekas redanya, rupanya hujan yang tak diikuti angin yang kerap kali lama sekali. Sehingga bermenunglah anak muda itu di muka lepau orang, melihatkan titik-titik air dari atas ke tanah, menembuti pasir halaman yang terkumpul. Kebetulan bendi pun tidak ada yang lalu. Sehingga dari pukul 2 sudah hampir pukul 4 mereka berdiri.

Jelaskan mengenai unsur yang menonjol pada kutipan tersebut!​

Jawaban #1 untuk Pertanyaan: Perhatikan kutipan novel berikut!

Hari hujan juga. Mula-mula mereka sangka akan lekas redanya, rupanya hujan yang tak diikuti angin yang kerap kali lama sekali. Sehingga bermenunglah anak muda itu di muka lepau orang, melihatkan titik-titik air dari atas ke tanah, menembuti pasir halaman yang terkumpul. Kebetulan bendi pun tidak ada yang lalu. Sehingga dari pukul 2 sudah hampir pukul 4 mereka berdiri.

Jelaskan mengenai unsur yang menonjol pada kutipan tersebut!​

Jawaban:

Latar.

Penjelasan:

Teks tersebut menonjolkan unsur latar, diantaranya:

→ Latar tempat

→Latar waktu

→Latar suasana

Sekian tanya-jawab mengenai Perhatikan kutipan novel berikut! Hari hujan juga. Mula-mula mereka sangka akan lekas redanya, rupan…, semoga dengan ini bisa membantu menyelesaikan masalah kamu.