Tanya Jawab

Jawaban zakat fitrah artinya​

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan: zakat fitrah artinya​, maka kamu berada di tempat yang tepat.
Disini ada beberapa jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Silakan baca lebih lanjut.

Pertanyaan

zakat fitrah artinya​

Jawaban #1 untuk Pertanyaan: zakat fitrah artinya​

adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri.

Jawaban #2 untuk Pertanyaan: zakat fitrah artinya​

Pengertian Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan ramadhan sampai menjelang idul fitri

Sekian tanya-jawab mengenai zakat fitrah artinya​, semoga dengan ini bisa membantu menyelesaikan masalah kamu.